Viking Link. Nyt højspændingskabel og omformerstation i Varde og Vejen Kommune (Q158)

From DREAMS
Jump to navigation Jump to search
No description defined
Language Label Description Also known as
English
Viking Link. Nyt højspændingskabel og omformerstation i Varde og Vejen Kommune
No description defined

  Statements

  Viking Link. Nyt højspændingskabel og omformerstation i Varde og Vejen Kommune (Danish)
  0 references
  September 2017
  0 references
  0 references
  134
  0 references
  1 reference
  To alternative forslag til kabelkorridoren har været i spil, henholdsvis ved Blåbjerg plantage og nord om Horne. (Danish)
  1 reference
  De største findes ved Varde og Holme Å. (Danish)
  0 references
  1 reference
  Det drejer sig om odder, birkemus, 9 arter af flagermus, 5 paddearter, markfirben, 2 guldsmede og snæbel. (Danish)
  1 reference
  Det drejer sig om odder, birkemus, 9 arter af flagermus, 5 paddearter, markfirben, 2 guldsmede og snæbel. (Danish)
  1 reference
  Det drejer sig om odder, birkemus, 9 arter af flagermus, 5 paddearter, markfirben, 2 guldsmede og snæbel. (Danish)
  1 reference
  Det drejer sig om odder, birkemus, 9 arter af flagermus, 5 paddearter, markfirben, 2 guldsmede og snæbel. (Danish)
  1 reference
  Der er registreret 17 arter af flagermus i Danmark, hvoraf ni arter i det mindste af og til kan forekomme i projektområdet. (Danish)
  0 references
  1 reference
  Spidssnudet frø findes i næsten hele landet, og er relativt almindelig. (Danish)
  1 reference
  Stor vandsalamander er ret almindelig i Østdanmark, men fåtallig i Vestjylland og der er kun få registreringer af arten i Vejen Kommune, hvoraf ingen ligger i projektområdet og ingen generelt i Varde Kommune. (Danish)
  1 reference
  Løgfrøen er sjælden herhjemme og vanskelig at registrere. (Danish)
  1 reference
  I Vestjylland forekommer Strandtudsen især i klitlavninger og mindre midlertidige søer i klitterne. (Danish)
  1 reference
  Marsvin er den mest almindelige hvalart, og den eneste hvalart, der med sikkerhed yngler i danske farvande. (Danish)
  1 reference
  Til nedgravning af kabler og etablering af den nye omformerstation skal der anvendes forskellige materialer som er normale for denne type arbejde; grus, beton, plast, og jern (Danish)
  1 reference
  Transport i anlægsfasen omfatter materialer, som anvendes til kabler og stationsanlæg og er yderst begrænset og kan sammenlignes med almindelige større vareleverancer. (Danish)
  1 reference
  Til nedgravning af kabler og etablering af den nye omformerstation skal der anvendes forskellige materialer som er normale for denne type arbejde; grus, beton, plast, og jern (Danish)
  1 reference
  Anlægsomkostningerne er desuden større, fordi der er behov for flere underboringer, og kabeltraceerne er længere. (Danish)
  1 reference
  Hvis det mod forventning alligevel skulle blive nødvendigt at lægge kablet gennem en forureningskortlagt matrikel, skal der i planlægningen af jordhåndteringen inddrages en række hensyn, der sikrer, at forureningen ikke spredes. (Danish)
  Q172 (Deleted Item)
  0 references
  0 references
  0 references
  0 references
  0 references
  0 references
  Q172 (Deleted Item)
  0 references
  0 references
  0 references
  438
  0 references