Recent changes

Jump to navigation Jump to search

Track the most recent changes to the wiki on this page.

Recent changes options Show last 50 | 100 | 250 | 500 changes in last 1 | 3 | 7 | 14 | 30 days
Hide registered users | Hide anonymous users | Hide my edits | Show bots | Hide minor edits | Show DREAMS
Show new changes starting from 18:22, 26 September 2022
   
List of abbreviations:
D
DREAMS edit
N
This edit created a new page (also see list of new pages)
m
This is a minor edit
b
This edit was performed by a bot
(±123)
The page size changed by this number of bytes

22 September 2022

 N    16:51  (Q868)‎‎ 6 changes history +2,256 [Fnielsen‎ (6×)]
      
16:51 (cur | prev) +399 Fnielsen talk contribs Created claim: subclass of (P10): rail project (Q92)
      
16:51 (cur | prev) +420 Fnielsen talk contribs Created claim: (P29): https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1976#id4ccde6bc-716a-474c-98f7-36289fda8673
      
16:51 (cur | prev) +335 Fnielsen talk contribs Created claim: (P48): 10c
      
16:51 (cur | prev) +417 Fnielsen talk contribs Created claim: subclass of (P10): infrastructure project (Q216)
      
16:51 (cur | prev) +56 Fnielsen talk contribs Added [da] alias: 10c
 N    
16:51 (cur | prev) +629 Fnielsen talk contribs Created a new Item: jernbaneprojekt (bilag 2, 10c), Anlæg af jernbaner og anlæg til kombineret transport og af intermodale terminaler (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)
 N    16:50  (Q867)‎‎ 6 changes history +2,058 [Fnielsen‎ (6×)]
      
16:50 (cur | prev) −20 Fnielsen talk contribs Changed [da] label: projekt med ændringer eller udvidelser af projekter (bilag 2, 13a)
      
16:50 (cur | prev) +56 Fnielsen talk contribs Added [da] alias: 13a
      
16:49 (cur | prev) +335 Fnielsen talk contribs Created claim: (P48): 13a
      
16:49 (cur | prev) +420 Fnielsen talk contribs Created claim: (P29): https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1976#id4ccde6bc-716a-474c-98f7-36289fda8673
      
16:49 (cur | prev) +417 Fnielsen talk contribs Created claim: subclass of (P10): article 4 project (Q169)
 N    
16:49 (cur | prev) +850 Fnielsen talk contribs Created a new Item: projekt med ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet
      16:47  (P48)‎‎ 2 changes history +113 [Fnielsen‎ (2×)]
      
16:47 (cur | prev) +68 Fnielsen talk contribs Added [da] alias: Projkat_bilag2
      
16:47 (cur | prev) +45 Fnielsen talk contribs Changed [da] description: alfanumerisk kode for projekttype benyttet i bilag 2 i VVM-loven og i Miljøportalen "Projkat_bilag2"-feltet
 N    16:46  (Q866)‎‎ 4 changes history +1,767 [Fnielsen‎ (4×)]
      
16:46 (cur | prev) +335 Fnielsen talk contribs Created claim: (P48): 10b
      
16:46 (cur | prev) +420 Fnielsen talk contribs Created claim: (P29): https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1976#id4ccde6bc-716a-474c-98f7-36289fda8673
      
16:45 (cur | prev) +417 Fnielsen talk contribs Created claim: subclass of (P10): infrastructure project (Q216)
 N    
16:45 (cur | prev) +595 Fnielsen talk contribs Created a new Item: byzoneanlægsprojekt, Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg. Bilag 2, 10b
      16:46  infrastructure project (Q216)‎‎ 3 changes history +28 [Fnielsen‎ (3×)]
      
16:46 (cur | prev) +10 Fnielsen talk contribs Changed [da] label: infrastrukturprojekt (bilag 2)
      
16:46 (cur | prev) +55 Fnielsen talk contribs Added [da] alias: 10
      
16:46 (cur | prev) −37 Fnielsen talk contribs Changed [da] description: bilag 2, 10
 N    16:44  (Q864)‎‎ 5 changes history +1,254 [Fnielsen‎ (5×)]
      
16:44 (cur | prev) +14 Fnielsen talk contribs Changed [da] label: turisme- og fritidsprojekt (bilag 2, 12)
      
16:40 (cur | prev) +420 Fnielsen talk contribs Created claim: (P29): https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1976#id4ccde6bc-716a-474c-98f7-36289fda8673
      
16:40 (cur | prev) +417 Fnielsen talk contribs Created claim: subclass of (P10): article 4 project (Q169)
      
16:40 (cur | prev) +86 Fnielsen talk contribs Added [da] alias: TURISME OG FRITID
 N    
16:40 (cur | prev) +317 Fnielsen talk contribs Created a new Item: turisme- og fritidsprojekt, bilag 2-projekt, 12
      16:43  (Q338)‎‎ 3 changes history +811 [Fnielsen‎ (3×)]
      
16:43 (cur | prev) +401 Fnielsen talk contribs Created claim: broader (P14): (Q865)
      
16:43 (cur | prev) +9 Fnielsen talk contribs Changed [da] label: havneprojekt (bilag 1, 8)
      
16:43 (cur | prev) +401 Fnielsen talk contribs Created claim: subclass of (P10): (Q865)
 N    16:43  (Q863)‎‎ 6 changes history +2,047 [Fnielsen‎ (6×)]
      
16:43 (cur | prev) +401 Fnielsen talk contribs Created claim: subclass of (P10): (Q865)
      
16:41 (cur | prev) +56 Fnielsen talk contribs Added [da] alias: 12b
      
16:41 (cur | prev) +335 Fnielsen talk contribs Created claim: (P48): 12b
      
16:41 (cur | prev) +420 Fnielsen talk contribs Created claim: (P29): https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1976#id4ccde6bc-716a-474c-98f7-36289fda8673
      
16:41 (cur | prev) +417 Fnielsen talk contribs Created claim: subclass of (P10): (Q864)
 N    
16:39 (cur | prev) +418 Fnielsen talk contribs Created a new Item: lystbådehavnsprojekt (bilag 2, 12b), Lystbådehavne, bilag 2 12b
 N    16:42  (Q865)‎‎ 2 changes history +658 [Fnielsen‎ (2×)]
      
16:42 (cur | prev) +415 Fnielsen talk contribs Created claim: subclass of (P10): project (Q91)
 N    
16:42 (cur | prev) +243 Fnielsen talk contribs Created a new Item: havneprojekt (bilag 1 eller 2)
 N    16:39  (Q862)‎‎ 4 changes history +1,791 [Fnielsen‎ (4×)]
      
16:39 (cur | prev) +335 Fnielsen talk contribs Created claim: (P48): 11b
      
16:39 (cur | prev) +420 Fnielsen talk contribs Created claim: (P29): https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1976#id4ccde6bc-716a-474c-98f7-36289fda8673
      
16:39 (cur | prev) +417 Fnielsen talk contribs Created claim: subclass of (P10): (Q861)
 N    
16:38 (cur | prev) +619 Fnielsen talk contribs Created a new Item: affaldsbortskaffelsesanlægsprojekt (bilag 2, 11b), Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1). bilag 2, 11b
 N    16:37  (Q861)‎‎ 5 changes history +1,227 [Fnielsen‎ (5×)]
      
16:37 (cur | prev) +420 Fnielsen talk contribs Created claim: (P29): https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1976#id4ccde6bc-716a-474c-98f7-36289fda8673
      
16:37 (cur | prev) +70 Fnielsen talk contribs Added [da] alias: 11
      
16:37 (cur | prev) 0 Fnielsen talk contribs Changed [da] description: "Andre projekter" i bilag 2
      
16:36 (cur | prev) +417 Fnielsen talk contribs Created claim: subclass of (P10): article 4 project (Q169)
 N    
16:35 (cur | prev) +320 Fnielsen talk contribs Created a new Item: andet bilag 2-projekt, "Ander projekter" i bilag 2
      16:36  article 4 project (Q169)‎‎ 3 changes history +505 [Fnielsen‎ (3×)]
      
16:36 (cur | prev) +420 Fnielsen talk contribs Created claim: (P29): https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1976#id4ccde6bc-716a-474c-98f7-36289fda8673
      
16:36 (cur | prev) +69 Fnielsen talk contribs Added [da] alias: bilag 2-projekt
      
16:36 (cur | prev) +16 Fnielsen talk contribs Changed [da] description: bilag 2-projekt mht. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
      16:34  (Q859) diffhist +420 Fnielsen talk contribs Created claim: (P29): https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1976#id4ccde6bc-716a-474c-98f7-36289fda8673