(Q19)

Statements

0 references
0 references
Opgradering af rostadion på Bagsværd Sø (Danish)
0 references
1 reference
Ved startområdet vil det nye banedesign medføre, at der skal der ske en afgravning af den østlige brink bag banerne. (Danish)
1 reference
Justering af robanerne på Bagsværd Sø indebærer uddybning af et mindre område omkring afløbsområdet ved målområdet. (Danish)
1 reference
Under anlægsarbejdet vil der forekomme en del lastbilkørsel. (Danish)
1 reference
Der vil under anlægsfasen inddrages rekreative arealer, herunder en del af skoven, en del af stisystemet, samt dele af søbredden ved start- og slutområderne. (Danish)
1 reference
I forbindelse med udvidelsen af målområdet skal der ryddes 3.000 m² med træer. (Danish)
0 references
November 2014
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
90
0 references
127
0 references